Meetnetportalen

De Vlinderstichting en RAVON hebben een framework ontwikkeld waarmee portalen kunnen worden gemaakt voor online invoer van natuurgegevens.

Dit framework is ontwikkeld voor complexe en gelaagde projecten als monitoring, maar ook voor inventarisatieprojecten, verspreidingsonderzoek en losse waarnemingen zijn hiermee snel invoerportalen te realiseren

Het door u gezochte portaal "meetnetportaal.nl" is bij ons niet bekend.

Hieronder ziet u de momenteel gerealiseerde portalen.

Meetnet Amfibieen

NEM meetnet Amfibieen

amfibieen.meetnetportaal.nl


Invoer en beheerportaal voor Meetnet Amfibieen

RAVON

Meetnet Paddenstoelen

NEM meetnet Paddenstoelen

paddenstoelen.meetnetportaal.nl


Invoer en beheerportaal voor Meetnet Paddenstoelen

NMV / CBS

Meetnet Onderwateroevers

Monitoring Onderwateroevers

moo.meetnetportaal.nl


Invoer en beheerportaal voor Meetnet MOO

Stichting Anemoon

LRMB

Landelijk Register Monumentale Bomen

bomen.meetnetportaal.nl


Invoer en beheerportaal voor Monumentale bomen

De Bomenstichting

Meetnet Nachtvlinders

Meetnet Nachtvlinders

nachtvlinders.meetnetportaal.nl


Invoer en beheerportaal voor Meetnet Nachtvlinders

De Vlinderstichting

Team Meetnetten